OTP Expert

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 92,2252 RON

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca obiectiv maximizarea castigului investitiei tale printr-o combinatie a cresterii de capital si a veniturilor activelor fondului. Fondul investeste preponderent in actiuni ale companiilor cu rezultate financiare pozitive si o politica de dividende mari. De asemenea, sunt preferate pentru investitii companii cu un potential ridicat de crestere a valorii actiunilor. Pentru asigurarea lichiditatilor, fondul va investi si in depozite bancare sau/si alte instrumente cu venit fix. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la un maxim de 95% din activele Fondului. Partea ramasa va fi investita in instrumente cu venit fix (ex. obligatiuni, titluri de stat), instrumente ale pietei monetare si alte instrumente financiare, in vederea asigurarii lichiditatii necesare.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania