OTP Dinamic - Clasa L

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 51,6108 RON

  • Categorie Fond: fonduri de castig absolut

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca obiectiv sa genereze pe termen lung randamente superioare bechmarkului sau, indiferent de miscarile pietelor si este posibil sa utilizeze instrumente financiare derivate in vederea obtinerii acestui obiectiv. Politica de investitii a fondului este flexibila, fondul putand investi in toate categoriiile de active disponibile pe pietele financiare si de capital, cu respectarea legislatiei in vigoare, urmarind sa obtina performante pozitive indiferent de evolutiile pietelor. Investitiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitie oferite de pietele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state terte – Elvetia, statele non-UE membre G7 - Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Marea Britanie(de la data oficiala a dobândirii de catre Marea Britanie a statutului de stat tert in relatia cu Uniunea Europeana). Se va considera ca termen de comparatie indicele ratei dobanzii: pentru clasa E - EURIBOR 12M (indicele ratelor de dobanzi pentru imprumuturile in EURO la care bancile participante in zona monetara UE isi acorda imprumuturi) la care se adauga 1%, pentru clasa L - ROBID12M (Rata medie oficiala a dobanzilor pe piata monetara la care bancile atrag depozite in lei cu termen de 1 an (publicata de Banca Nationala a Romaniei) la care se adauga 1%.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania