OTP AvantisRO - Clasa E

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 12,9851 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca obiectiv maximizarea castigului investitiei tale printr-o combinatie a cresterii de capital si a veniturilor activelor fondului. Fondul investeste preponderent in actiuni ale companiilor cu rezultate financiare pozitive si o politica de dividende mari. De asemenea, sunt preferate pentru investitii companii cu un potential ridicat de crestere a valorii actiunilor. Investitiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitie oferite de pietele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state terte – Elvetia, statele nonUE membre G7 - Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Marea Britanie (de la data oficiala a dobandirii de catre Marea Britanie a statutului de stat tert in relatia cu Uniunea Europeana). Pentru asigurarea lichiditatilor, fondul va investi si in depozite bancare sau /si alte instrumente cu venit fix. Fondul va urmari pe termen lung o alocare strategica de 85% in investitii in actiuni din punct de vedere al categoriilor de active. SAI poate utiliza instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar (hedging valutar) si a riscului de dobanda cat si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului. SAI alege discretionar investitiile Fondului tinand cont deconditiile de diversificare si lichiditate impuse de piata si legislatie. Se va considera ca termen de comparatie indicele Bursei de Valori Bucuresti BET-BK (in proportie de 85%) si indicele ratei dobanzii interbancare ROBID 1 luna, publicat de Banca Nationala a Romaniei (in proportie de 15%).

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania