OTP Real Estate & Construction - Clasa L

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 420,0931 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca obiectiv maximizarea castigului investitiei tale printr-o combinatie a cresterii de capital si a veniturilor activelor fondului. Obiectivul investitional pe termen lung al fondului este de a investi intr-o maniera echilibrata in valori mobiliare (actiuni, obligatiuni, fonduri de investitii, etc.) emise de companii care activeaza in sectorul constructiilor si al dezvoltarilor imobiliare (real estate). Fondul isi propune sa atinga un raport optim de rentabilitate si risc prin administrarea activa a portofoliului, oferind investitorilor posibilitatea de a avea o expunere indirecta pe sectorul constructiilor si al dezvoltarilor imobiliare la nivel local si international. Fondul va investi atat in actiuni romanesti sau straine, precum si in obligatiuni suverane, corporative sau municipale, fonduri de investitii sau alte instrumente financiare avand activ suport indici bursieri, precum si in instrumente ale pietei monetare sau depozite bancare. Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S. Activele in care fondul investeste pot fi denominate atat in lei cat si in alte valute. Fondul urmareste sa aiba o alocare strategica astfel incat cel putin 75% din active investite in valori mobiliare emise de companii care activeaza in domeniul real estate si al constructiilor (inclusiv companii instrumente de tipul „REITs” si „REOC” inregistrate ca si companii). SAI poate utiliza instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar (hedging valutar) si a riscului de dobanda cat si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului. SAI alege discretionar investitiile Fondului tinand cont de conditiile de diversificare si lichiditate impuse de piata si legislatie. Fondul va distribui trimestrial detinatoritorilor de unitati de fond inregistrati in Registrul detinatorilor de unitati de fond la data de inregistrare, veniturile incasate de fond din dividende si cupoane incasate pe parcursul unui trimestru, din care se scad cheltuielile inregistrate ale fondului din trimestrul respectiv. Data de inregistrare pentru identificarea detinatorilor de unitati de fond inregistrati in Registrul detinatorilor de unitati de fond care sunt indreptatiti sa primeasca venitul distribuibil este prima zi lucratoare dupa data calculului, respectiv prima zi lucratoare a lunilor aprilie, iulie, octombrie, ianuarie. Data aferenta calculului venitului distribuibil este ultima zi calendaristica din fiecare trimestru, respectiv 31 ianuarie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania