OTP Obligatiuni Clasa I

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 16,5610 RON

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Clasa de unitati de fond destinata investitorilor institutionali (reprezinta clientii incadrati ca si contraparte eligibila in conformitate cu prevederile art. 30 din Directiva UE nr. 65/2014: “firmele de investitii, institutiile de credit, intreprinderile de asigurari, OPCVM si societatile de administrare ale acestora, fondurile de pensii si societatile de administrare ale acestora). Fondul are ca obiectiv maximizarea castigului investitiei tale printr-o combinatie a cresterii de capital si a veniturilor activelor fondului. Fondul va investi in special in instrumente cu venit fix (obligatiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, etc) emise de emitenti din Europa Centrala si de Est, depozite bancare, etc. Fondul nu poate investi in actiuni. Fondul va urmari pe termen lung o alocarea strategica din punct de vedere al categoriilor de cel putin 80% investitii in instrumente cu venit fix si maxim 20% in numerar. Investitiile fondului in alte active nu vor depasi 10%. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit in obligatiuni convertibile. Aceeasi limita se aplica si investitiilor in titluri de valoare garantate cu active/obligatiuni ipotecare (ABS/MBS).
    SAI poate utiliza instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar (hedging valutar) si a riscului de dobanda cat si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului. SAI alege discretionar investitiile fondului tinand cont de conditiile de diversificare si lichiditate impuse de piata si legislatie.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania