OTP Dollar Bond

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 10,8293 USD

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul deschis de investitii OTP Dollar Bond are ca obiectiv maximizarea castigului investitiei tale printr-o combinatie a cresterii de capital si a veniturilor activelor fondului. Fondul va investi in special in instrumente cu venit fix denominate in USD: obligatiuni (corporative, municipale, guvernamentalegarantate de state membre si/sau autoritati publice ale acestora), titluri de stat, depozite bancare, certificate de depozit, etc. Fondul nu poate investi in actiuni. Fondul va urmari pe termen lung o alocarea strategica din punct de vedere al categoriilor de active de cel putin 80% investitii in instrumente cu venit fix si maxim 20% in numerar. Investitiile fondului in alte active nu vor depasi 10%. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit in obligatiuni convertibile. Aceeasi limita se aplica si investitiilor in titluri de valoare garantate cu active/obligatiuni ipotecare (ABS/MBS). SAI poate utiliza instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar (hedging valutar) si a riscului de dobanda, cat si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania