OTP ComodisRO

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 19,5166 RON

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 luna

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca obiectiv maximizarea castigului investitiei tale printr-o combinatie a cresterii de capital si a veniturilor activelor fondului. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in instrumente cu venit fix, cum ar fi obligatiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, in depozite bancare si certificate de depozit. Fondul va urmari sa mentina o alocare strategica in instrumente financiare astfel incat sa inregistreze o valoare scazuta a indicatorului “modified duration”, valoarea indicatorului nu va depasi nivel de 3. SAI poate utiliza instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar (hedging valutar) si a riscului de dobanda, cat si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului. SAI alege discretionar investitiile Fondului tinand cont de conditiile de diversificare si lichiditate impuse de piata si legislatie.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania