OTP Global Mix - Clasa E

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 10,8026 EUR

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca obiectiv maximizarea castigului investitiei tale printr-o combinatie a cresterii de capital si a veniturilor activelor fondului. Fondul va investi atat in actiuni romanesti sau straine, precum si in obligatiuni suverane, corporative sau municipale, fonduri de investitii sau alte instrumente financiare avand activ suport indici bursieri, precum si in instrumente ale pietei monetare sau depozite bancare. Investitiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitie oferite de pietele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state terte – Elvetia, statele non-UE membre G7 - Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Marea Britanie(de la data oficiala a dobandirii de catre Marea Britanie a statutului de stat tert in relatia cu Uniunea Europeana). Fondul va urmari pe termen lung o alocarea strategica din punct de vedere al categoriilor de active astfel: de pana la 50% titluri de capital (actiuni) si titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC si pana la 50% in instrumente cu venit fix si/sau instrumente ale pietei monetare.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania