OTP Innovation - E

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 9,3601 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul urmareste sa investeasca preponderent in actiuni locale si internationale emise de companii care aloca o pondere semnificativa din bugetul lor in cercetare si dezvoltare. Totodata fondul va urmari sa integreze in strategia sa investitionala criterii ESG. Pentru asigurarea lichiditatilor, fondul va investi si in depozite bancare sau/si alte instrumente cu venit fix. Investitiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzactionate pe pietele din Romania, urmand a fi luate in considerare si oportunitatile de investitie oferite de pietele financiare din state membre ale Uniunii Europene, statele G7, sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state terte – Elvetia, statele non-UE membre G7 - Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Marea Britanie (de la data oficiala a dobandirii de catre Marea Britanie a statutului de stat tert in rela?ia cu Uniunea Europeana). SAI poate utiliza instrumente financiare derivate (IFD) pentru acoperirea riscului valutar (hedging valutar) si a riscului de dobanda cat si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului. SAI alege discretionar investitiile Fondului tinand cont de conditiile de diversificare si lichiditate impuse de piata si legislatie; Fondul va urmari pe termen lung o alocare strategica de 85% in investitii in actiuni din punct de vedere al categoriilor de active unitatile tale de fond pot fi denominate in Ron, sau in Euro functie de clasa in care esti investitor. Recomandare: Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc sa isi retraga banii in termen mai mic de 3 ani.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 031.308.5550

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile OTP Bank Romania; SAI OTP Asset Management

Adresa: Bd. Dacia nr.83, Sector 2, Bucuresti, Romania