BT Index Romania ROTX

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 21,5830 RON

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Index ROMANIA ROTX este un fond de risc ridicat, denominat in lei, destinat investitorilor cunoscatori ai pietei de capital, mai putin conservatori, care se expun riscurilor prezente in operatiunile de pe piata de capital ?i care doresc sa realizeze investitii in titluri de participare ale unui fond de tip index. Obiectivul fondului este cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unei rentabilitati ridicate, superioare ratei inflatiei. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelor in principal in actiuni ale societatilor care intra in componenta indicelui ROTX (Romanian Traded Index), pe principiul reproducerii structurii (min.75% actiuni). Indicele ROTX este un indice lansat (in martie 2005), dezvoltat, calculat si diseminat in timp real de Bursa din Viena in colaborare cu Bursa de Valori Bucuresti. Pentru asigurarea lichiditatii pe termen scurt, fondul va realiza plasamente si in depozite bancare, instrumente financiare de venit fix (de ex. obligatiuni, certificate de depozit), instrumente ale pietei monetare (de ex. certificate de depozit, titluri de stat).

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1.527,05 mil EUR, 2.243,46 mil RON, 107,73 mil USD

Grup administrator: Grupul financiar Banca Transilvania

Director general administrator: Dorina Josan

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0264.407.150

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: Str. Emil Racovita Nr.22, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania