BT Clasic

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 26,3220 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Clasic este un fond de risc mediu, denominat in lei, destinat investitorilor cu profil moderat conservator, care se expun intr-o masura redusa riscurilor pietei de capital. Obiectivul fondului este cresterea capitalului investitin vederea obtinerii unei rentabilitati ridicate, superioare ratei inflatiei, in conditii de lichiditate ridicata. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelor in conditiile mentinerii unui portofoliu mixt si a unei lichiditati ridicate, in principal in: instrumente cu venit fix – depozite bancare, certificate depozit; obligatiuni (guvernamentale, municipale, corporative etc., pe diferite maturitati); valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare (de ex. titluri de stat, certificate de depozit) tranzactionate pe piata monetara; contracte report avand ca suport astfel de active; maxim 40% in actiuni tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1.527,05 mil EUR, 2.243,46 mil RON, 107,73 mil USD

Grup administrator: Grupul financiar Banca Transilvania

Director general administrator: Dorina Josan

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0264.407.150

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: Str. Emil Racovita Nr.22, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania