BT Euro Clasic

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 10,6270 EUR

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Euro Clasic este un fond de risc mediu, denominat în EURO, destinat investitorilor cu profil moderat conservator, care se expun intr-o masur? redusa riscurilor pietei de capital. Obiectivul fondului este realizarea unei cresteri mai mari decat rata inflatiei, in conditii de lichiditate ridicata. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelor in conditiile mentinerii unui portofoliu mixt si a unei lichiditati ridicate,in principalin instrumente cu venit fix –maxim 100% in obligatiuni (guvernamentale, municipale, corporative etc., pe diferite maturitati) tranzactionate sau nu pe o piata reglementata; maxim 100% in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare (de ex. obligatiuni de stat, titluri de stat, certificate de tezorerie, contracte report, reverse-report sau sell-buy-back avand ca suport astfel de active) emise sau garantate de autoritatea publica centrala; maxim 100% in depozite bancare, certificate de depozit dar si, intr-o pondere mai redusa, maxim 40%, in actiuni tranzactionate in Uniunea Europeana pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1.527,05 mil EUR, 2.243,46 mil RON, 107,73 mil USD

Grup administrator: Grupul financiar Banca Transilvania

Director general administrator: Dorina Josan

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0264.407.150

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: Str. Emil Racovita Nr.22, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania