BT Obligatiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 20,0430 RON

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Obligatiuni este un fond de risc mediu, denominat in lei, destinat investitorilor cu profil conservator, care se expun mai putin riscurilor pietei de capital. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila, astfel ca, in anumite circumstante, riscul general al fondului poate fi mai redus decat riscul mediu. Obiectivul fondului este conservarea capitalului investit si realizarea unor cresteri moderatein conditii de lichiditate ridicata. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelorin conditiile mentinerii unui portofoliu mixt si a unei lichiditati ridicatein obligatiuni - guvernamentale, municipale, corporative etc. pe diferite maturitati, certificate de trezorerie, titluri de stat, contracte report avand ca suport astfel de active. In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, o parte din activele fondului va fi investita in instrumente ale pietei monetare.

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1.527,05 mil EUR, 2.243,46 mil RON, 107,73 mil USD

Grup administrator: Grupul financiar Banca Transilvania

Director general administrator: Dorina Josan

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0264.407.150

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: Str. Emil Racovita Nr.22, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania