BT Obligatiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (mart. 2021): 19,4130 RON

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Obligatiuni este un fond de risc mediu, denominat in lei, destinat investitorilor cu profil conservator, care se expun mai putin riscurilor pietei de capital. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila, astfel ca, in anumite circumstante, riscul general al fondului poate fi mai redus decat riscul mediu. Obiectivul fondului este conservarea capitalului investit si realizarea unor cresteri moderatein conditii de lichiditate ridicata. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelorin conditiile mentinerii unui portofoliu mixt si a unei lichiditati ridicatein obligatiuni - guvernamentale, municipale, corporative etc. pe diferite maturitati, certificate de trezorerie, titluri de stat, contracte report avand ca suport astfel de active. In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, o parte din activele fondului va fi investita in instrumente ale pietei monetare.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40-264-407150

Fax: +40-264-407179

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: str. Emil Racovita nr.22 Cluj – Napoca