BT FIX

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 11,5240 RON

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 6 luni

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT FIX este un fond de risc mediu, denominat in LEI, destinat investitorilor cu profil conservator, care se expun intr-o masura redusa riscurilor pietei de capital. Obiectivul fondului este conservarea capitalului investit si realizarea unei cresteri moderate,in conditii de lichiditate sporita. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelorin conditiile mentinerii unui portofoliu mixt si a unei lichiditati ridicate,in principal si putand merge pana la maxim 100%in depozite bancare si certificate de depozit, maxim 40% in contracte repo, reverse-repo sau sell-buy-back, avand ca suport titluri de creanta tranzactionabile, indiferent de moneda in care sunt denominate, emise sau garantate de catre administratia publica centrala sau locala, tranzactionate pe piata monetara sau pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, maxim 20% in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare (de ex. obligatiuni de stat, titluri de stat, certificate de tezorerie) pe diferite maturitati, emise sau garantate de autoritatea publica centrala. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila.`

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1.527,05 mil EUR, 2.243,46 mil RON, 107,73 mil USD

Grup administrator: Grupul financiar Banca Transilvania

Director general administrator: Dorina Josan

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0264.407.150

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: Str. Emil Racovita Nr.22, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania