BT Index Romania ROTX

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 117,77 mil. RON

Numar total investitori in fond: 2.261

Variatie activ ultima luna
11,98%
Variatie numar investitori ultima luna
9,54%
Intrari/iesiri nete ultima luna
4.229.480 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
34,72%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
33,47%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
6.811.472 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
66,73%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
44,38%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
11.683.778 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
75,03%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
97,64%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
15.373.267 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
48.745.749 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna11,98%9,54%4.229.480 RON
Ultimele 6 luni34,72%33,47%6.811.472 RON
Ultimele 12 luni66,73%44,38%11.683.778 RON
Ultimii 3 ani75,03%97,64%15.373.267 RON
Ultimii 10 ani--48.745.749 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,13
% depozite
12,31
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
12,44
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
87,60
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,05
% total alte active
-0,05
% total general
100,00
Activ net mil. RON
117,772
Medie ultimul an
% numerar
0,30
% depozite
11,46
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
11,76
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
88,13
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,12
% total alte active
0,12
% total general
100,00
Activ net mil. RON
16,595
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,99
% depozite
14,77
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
15,76
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
84,12
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,12
% total alte active
0,12
% total general
100,00
Activ net mil. RON
33,499
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,1312,310,000,000,000,00 12,44 0,00 87,600,000,00-0,05 -0,05 100,00117,772
medie ultimul an 0,30 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 88,13 0,00 0,00 0,12 0,12 100,0016,595
medie ultimii 5 ani 0,99 14,77 0,00 0,00 0,00 0,00 15,76 0,00 84,12 0,00 0,00 0,12 0,12 100,0033,499