BT Maxim

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 15,7390 RON

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Maxim este un fond de risc ridicat, denominat in lei, destinat investitorilor dinamici, mai putin conservatori, care se expun riscurilor prezente in operatiunile din piata de capital si care doresc sa realizeze investitii in titluri de participare ale unui fond de actiuni. Obiectivul fondului este cresterea capitalului investit in vederea obtinerii unei rentabilitati ridicate, superioare ratei inflatiei. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelor preponderentin actiuni (min.85%)inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata sauin cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintrun stat membru, inclusivin cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania pe principiul administrarii prudentiale, diversificarii si diminuarii riscului. Pentru asigurarea lichiditatii pe termen scurt, fondul va efectua plasamentein depozite bancare, certificate de depozit, obligatiuni emise de institutii de credit, obligatiuni corporatiste, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, contracte report avand ca suport astfel de active.

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1.527,05 mil EUR, 2.243,46 mil RON, 107,73 mil USD

Grup administrator: Grupul financiar Banca Transilvania

Director general administrator: Dorina Josan

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0264.407.150

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: Str. Emil Racovita Nr.22, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania