BT Technology

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 10,9320 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Technology este un fond de risc ridicat, denominat in Euro, destinat investitorilor dinamici, care se expun riscurilor prezente in operatiunile din piata de capital si care doresc sa realizeze investitii in titluri de participare ale unui fond de actiuni. Obiectivul fondului este cresterea capitalului investit in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare ratei inflatiei. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelor preponderent in actiuni (min.75%) inscrise sau tranzactionate, respectiv actiuni nou emise care urmeaza sa intre pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania pe principiul administrarii prudentiale, diversificarii si diminuarii riscului. Plasamentele vizeaza obtinerea unei structuri a portofoliului Fondului in care o pondere de 75% din activele fondului sa fie reprezentata de actiuni ale companiilor care activeaza sau au legatura directa cu domeniul tehnologiei informatiei, spre exemplu: (i) companii din domeniul software si servicii infformatice (dezvoltare de software si aplicatii IT, gestionare de baze de date, consultanta si servicii informatice); (ii) producatori si distribuitori de hardware, echipamente informatice si echipamente de/pentru comunicatii (iii) furnizori de servicii de telecomunicatii fixe/mobile, comunicatii prin retea de cablu / fibra optica sau largime de banda. Pentru asigurarea lichiditatii pe termen scurt, Fondul va efectua plasamente in instrumente cu venit fix sau in instrumente ale pietei monetare lichide.

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1.527,05 mil EUR, 2.243,46 mil RON, 107,73 mil USD

Grup administrator: Grupul financiar Banca Transilvania

Director general administrator: Dorina Josan

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0264.407.150

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: Str. Emil Racovita Nr.22, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania