ERSTE Bond Flexible RON

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 21,2930 RON

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul deschis de investitii ERSTE Bond Flexible RON este un fond de obligatiuni. Fondul va efectua plasamentein scopul obtinerii unei performante superioare randamentului de referinta prevazut in prospectul de emisiune. Politica de investitii a Fondului va urmari diversificarea portofoliului in vederea dispersiei riscului. Fondul nu poate investesti in actiuni si cel putin 70% din activele sale vor avea expunere pe moneda locala (expunere directa sau prin hedging). Fondul nu va investi in titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. si/ sau A.O.P.C. mai mult de 10% din activele sale. Activele Fondului vor fi investite cu precadere in obligatiuni, depozite bancare si instrumente ale pietei monetare. Alocarea strategica a portofoliului, din punct de vedere al localizarii entitatilor emitente, va fi de 80% in instrumente emise/oferite de entitati inregistrate in Romania sau care au piata principala de listare Romania. Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate atat pentru acoperirea riscului cat si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului.

Prezentare administrator fond

Administrator: ERSTE Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 3.187,16 mil RON, 661,79 mil EUR

Grup administrator: grupul financiar austriac ERSTE

Director general administrator: Horia Braun

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40 372 269 999

Fax: 0372 870 995

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BCR; ERSTE Asset Management

Adresa: Bld. Aviatorilor, nr. 92, Bucureşti, Sector 1, România