ERSTE Equity Romania

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 180,5359 RON

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul deschis de investitii ERSTE Equity Romania este un fond de actiuni. Fondul va efectua plasamente in scopul obtinerii unei performante superioare randamentului de referinta prevazut in prospectul de emisiune. Fondul va investi cel putin 85% din activele sale in actiuni si va mentine o expunere de cel putin 70% pe moneda locala (expunere directa sau prin hedging). Alocarea strategica din punct de vedere al localizarii entitatilor emitente va fi de 80% in instrumente emise/oferite de entitati inregistrate in Romania sau care au piata principala de listare Romania. Activele fondului vor fi investite cu precadere in actiuni emise de principalele societati tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti iar pentru realizarea obiectivului investitional sau pentru acoperirea riscurilor, fondul poate investi si in instrumente financiare derivate.

Prezentare administrator fond

Administrator: ERSTE Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 3.187,16 mil RON, 661,79 mil EUR

Grup administrator: grupul financiar austriac ERSTE

Director general administrator: Horia Braun

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40 372 269 999

Fax: 0372 870 995

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BCR; ERSTE Asset Management

Adresa: Bld. Aviatorilor, nr. 92, Bucureşti, Sector 1, România