ERSTE Balanced RON

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 48,8953 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul deschis de investitii ERSTE Balanced RON este un este un fond diversificat, de tip echilibrat. Fondul va efectua plasamente in scopul obtinerii unei performante superioare randamentului de referinta prevazut in prospectul de emisiune. Fondul va investi intreintre 35% si 65% din activele sale in instrumente cu venit variabil si va mentine o expunere de cel putin 70% pe moneda locala (expunere directa sau prin hedging). Alocarea strategica din punctul de vedere al localizarii entitatilor emitente va fi de 80% in instrumente emise/oferite de entitati inregistrate in Romania sau care au piata principala de listare Romania. Activele Fondului vor fi investite cu precaderein actiuni emise de principalele societati tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti,in obligatiuni si depozite bancare.

Prezentare administrator fond

Administrator: ERSTE Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 3.187,16 mil RON, 661,79 mil EUR

Grup administrator: grupul financiar austriac ERSTE

Director general administrator: Horia Braun

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40 372 269 999

Fax: 0372 870 995

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BCR; ERSTE Asset Management

Adresa: Bld. Aviatorilor, nr. 92, Bucureşti, Sector 1, România