YOU INVEST Active EUR

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 27,3807 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de castig absolut

  • Durata minima recomandata de investitie: 7 ani

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul Deschis de Investitii YOU INVEST Active EUR este este un fond de absolut return multi-strategy al carui obiectiv il reprezinta cresterea de capital. Politica de investitii a fondului are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performantei si mentinerea unui grad optim de lichiditate. Resursele financiare sunt plasate pe pietele financiare interne si internationale, avandu-se in vedere principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale. Alocarea strategica a portofoliului fondului este: 25% actiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M si/sau A.O.P.C. care investesc preponderentin actiuni si 75% alte instrumente financiare in conditiile si limitele permise de reglementarile in vigoare. Fondul investeste in instrumente financiare derivate atat pentru acoperirea riscului cat si pentru realizarea obiectivului investitional.

Prezentare administrator fond

Administrator: ERSTE Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 3.187,16 mil RON, 661,79 mil EUR

Grup administrator: grupul financiar austriac ERSTE

Director general administrator: Horia Braun

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40 372 269 999

Fax: 0372 870 995

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BCR; ERSTE Asset Management

Adresa: Bld. Aviatorilor, nr. 92, Bucureşti, Sector 1, România