Erste Liquidity RON (fost Erste Money Market RON)

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 12,7041 RON

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 6 luni

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Fondul Deschis de Investitii ERSTE Liquidity RON este un fond de obligatiuni pe termen scurt. Politica de investitii a fondului va urmari diversificarea portofoliului in vederea dispersiei riscului, activele Fondului fiind investite cu precadere in instrumente ale pietei monetare si depozite bancare constituite la institutii de credit, in obligatiuni emise de entitati supranationale, de state membre si state terte si de autoritati publice ale acestora, dar si in obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus. Fondul trebuie sa isi limiteze investitiile in titluri de valoare cu o scadenta reziduala pana la data rascumpararii legale mai mica sau egala cu 3 ani. Alocarea strategica din punctul de vedere al categoriilor de active este de 80% obligatiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M si/sau F.I.A. care investesc preponderent in obligatiuni si 20% alte active, ce includ depozite si instrumente ale pietei monetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Fondul nu poate investi in actiuni, iar cel putin 70% din activele Fondului au expunere pe moneda locala (expunere directa sau prin hedging). Alocarea strategica din punct de vedere al localizarii entitatilor emitente este de 80% in instrumente emise/oferite de entitati inregistrate in Romania sau care au piata principala de listare Romania, in scopul asigurarii expunerii investitorilor pe piata locala.

Prezentare administrator fond

Administrator: ERSTE Asset Management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 3.187,16 mil RON, 661,79 mil EUR

Grup administrator: grupul financiar austriac ERSTE

Director general administrator: Horia Braun

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40 372 269 999

Fax: 0372 870 995

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BCR; ERSTE Asset Management

Adresa: Bld. Aviatorilor, nr. 92, Bucureşti, Sector 1, România