BT Dolar Fix

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (aug. 2020): 10,1970 USD

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 6 luni

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: BT Dolar FIX este un fond de risc mediu, denominat in USD (moneda Statelor Unite ale Americii, Dolar SUA -denumire prescurtata in text ca si USD), destinat investitorilor cu profil conservator, care se expun intr-o masura redusa riscurilor pietei de capital. Obiectivul fondului este obtinerea unei cresteri moderate, in conditii de lichiditate ridicata. Politica de investitii se bazeaza pe efectuarea plasamentelor in conditiile mentinerii unui portofoliu mixt si a unei lichiditati ridicate, in principal si putand merge pana la maxim 100% in depozite bancare si certificate de depozit, maxim 40% in contracte repo, reverse-repo sau sell-buy-back, avand ca suport titluri de creanta tranzactionabile, indiferent de moneda in care sunt denominate, emise sau garantate de catre administratia publica centrala sau locala, tranzactionate pe piata monetara sau pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, maxim 20% in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare (de ex. obligatiuni de stat, titluri de stat, certificate de tezorerie) pe diferite maturitati, emise sau garantate de autoritatea publica centrala. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40-264-407150

Fax: +40-264-407179

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Bancii Transilvania; BT Asset Management

Adresa: str. Emil Racovita nr.22 Cluj – Napoca