Raiffeisen Euro Obligatiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 21,2765 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in instrumente cu venit fix pe termen mediu si lung, astfel incat sa va ofere dumneavoastra, in calitate de investitor, o rentabilitate superioara nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare în EURO au a altor forme de plasament pe termen scurt, in conditiile asumarii unui nivel de risc mediu si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Fiind denominat in EURO, fondul se adreseaza cu precadere investitorilor care urmaresc o expunere fata de moneda unica europeana. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni pe termen mediu si lung denominate in EURO. Plasamentele vor fi orientate catre titluri de stat sau garantate de stat, obligatiuni corporative si municipale emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat, precum si depozite bancare. In mod strategic, activele sunt investite in obligatiuni avand maturitati cuprinse in intervalul 5 -10 ani, insa Fondul poate investi si in instrumente cu maturitati mai scurte/lungi decat acest interval. In scopul indeplinirii obiectivelor investitionale, Societatea de administrare poate varia ponderea obligatiunilor din portofoliul Fondului precum si durata medie a plasamentelor (modified duration) prin vanzari- cumparari de obligatiuni sau prin intermediul instrumentelor financiare derivate. Pe termen lung este de asteptat ca durata medie a plasamentelor Fondului sa varieze intre 5 si 10 ani, cu toate ca in anumite perioade s-ar putea situa si in afara acestui interval.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.306.1711

Fax: office@raiffeisenfonduri

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca nr.246D, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania