Raiffeisen Ron Plus (D)

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 92.878,9289 RON

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Unitati de fond cu distributie (dau dreptul anual de a primi beneficiul acumulat). In cazul in care valoarea castigului distribuibil este peste 100 RON pe unitate, administratorul va distribui castigul acumulat. Valoarea initiala a unitatii de fond 100.000 RON, fiind necesar minim o unitate pentru a deveni investitor. Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa va ofere dumneavoastra, in calitate de investitor, randamente superioare celor pe care le puteti obtine daca ati plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni si instrumente ale pietei monetare. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si obligatiuni emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. In mod strategic, activele sunt investite predominant in instrumente cu venit fix cu maturitati scurte si medii (pana la 5 ani). Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale si acoperirea riscului pozitiilor existente. Fondul nu va investi in actiuni. Investitiile Fondului nu sunt limitate la valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. poate considera ca fiind oportun sa investeasca si pe pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C.-uri si instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In conformitate cu prevederile art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.306.1711

Fax: office@raiffeisenfonduri

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca nr.246D, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania