Raiffeisen Ron Flexi

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 138,0528 RON

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 6 luni

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa va ofere dumneavoastra, in calitate de investitor, randamente superioare celor pe care le puteti obtine daca ati plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Fondul se adreseaza investitorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc redus, inclusiv intreprinderilor mici si mijlocii, ca instrument de plasament pentru resursele temporar excedentare. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in depozite bancare, instrumente ale pietei monetare, titluri de stat si obligatiuni (corporative, municipale, garantate de stat). In mod strategic, activele sunt investite predominant in instrumente cu venit fix cu maturitati scurte si medii (pana la 4 ani). Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale si acoperirea riscului pozitiilor existente. Fondul nu va investi in actiuni. Investitiile Fondului nu sunt limitate la valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. poate considera ca fiind oportun sa investeasca si pe pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C.-uri si instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.306.1711

Fax: office@raiffeisenfonduri

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca nr.246D, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania