Raiffeisen Dolar Plus (USD)

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 1.161,6852 USD

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare atrase in instrumente cu venit fix, astfel incat sa va ofere dumneavoastra, in calitate de investitor, o rentabilitate superioara nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in USD, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Fiind denominat in USD, fondul se adreseaza cu precadere investitorilor care urmaresc o expunere fata de moneda americana. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni si instrumente ale pietei monetare denominate in USD sau in alte valute. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat sau garantate de stat, precum si obligatiuni emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. In mod strategic, activele sunt investite predominant in instrumente cu venit fix cu maturitati scurte si medii (pana la 5 ani). Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Fondul nu va investi in actiuni. Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la OPC si instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.306.1711

Fax: office@raiffeisenfonduri

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca nr.246D, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania