Raiffeisen Moderat RON FWR A

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 108.946,9354 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: Raiffeisen Bank S.A.

  • Obiectiv si strategie: Unitati de fond cu acumulare (capitalizeaza intregul castig). Valoarea initiala a unitatii de fond a fost de 100.000 RON, fiind necesar minim o unitate investita pentru a deveni investitor. Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa va ofere dumneavoastra, in calitate de investitor, acces la un portofoliu de investitii cu un grad de risc mediu si un potential de crestere moderat, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscului. Avand in vedere profilul de risc al fondului, ne propune mentinerea unui nivel maximum al indicatorului sintetic de risc si randament al fondului (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI) de 4 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 10%). Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de tip OPCVM/AOPC ce investesc in instrumente financiare cu venit fix (instrumente ale pietei monetare, obligatiuni de stat, municipale, corporative, etc), urmaresc strategii investitionale de protectie a capitalului sau strategii de tip absolute return sau au expunere pe actiuni. Fondul poate investi si in instrumente financiare individuale precum obligatiuni, actiuni, etc. Alocare activelor pe categorii de fonduri sau instrumente financiare este stabilita in functie de atractivitatea perceputa pentru pietele de actiuni, masurata prin diversi indicatori specifici, respectandu-se profilul de risc al fondului. Investitiile Ffondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In conformitate cu prevederile art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 fondul poate investi in valori mobiliare si titluri de participare la O.P.C admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE din Statele Unite ale Americii (SUA), intr-o limita maxima de 35%.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.306.1711

Fax: office@raiffeisenfonduri

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Raiffeisen Bank S.A.

Adresa: Calea Floreasca nr.246D, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania