Patria Obligatiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 14,3323 RON

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 luni

  • Depozitar: BCR

  • Obiectiv si strategie: Obiectivele fondului sunt concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor castiguri similare dobanzilor bancare, dar in conditii de lichiditate ridicata. Pentru indeplinerea obiectivelor fondului, politica de investitii a fondului va urmari efectuarea plasamentelor in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, titluri de stat, instrumente financiare derivate, etc. Fondul nu va investi in actiuni. De asemenea, fondul nu investeste in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert.

Prezentare administrator fond

Administrator: Patria Asset Management S.A

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 99,83 mil RON, 8,67 mil EUR

Grup administrator: Grupul financiar Patria Bank

Director general administrator: Razvan Pasol

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 037.253.8671

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Patria Bank

Adresa: Soseaua Pipera nr.42, camerele 6 si 8, etaj 7, Sector 2, Bucuresti, Romania