Patria Stock

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 20,7477 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: Raiffeisen Bank SA

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit si a unor rentabilitati superioare ratei inflatiei. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in acTiuni, pana la 90% din activele fondului, cu respectarea conditiilor legale, iar asigurarea lichiditatii pe termen scurt fiind realizata prin efectuarea de plasamente in instrumente ale pietei monetare lichide. Fondul nu investeste in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert. Prin politica sa de investitii, fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice dispuse sa isi asume un nivel de risc mediu spre ridicat avand ca obiectiv obtinerea unor randamente superioare, datorita expunerii ridicate pe piata de capital.

Prezentare administrator fond

Administrator: Patria Asset Management S.A

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 99,83 mil RON, 8,67 mil EUR

Grup administrator: Grupul financiar Patria Bank

Director general administrator: Razvan Pasol

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 037.253.8671

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Patria Bank

Adresa: Soseaua Pipera nr.42, camerele 6 si 8, etaj 7, Sector 2, Bucuresti, Romania