Patria Global

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 24,9724 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 2 ani

  • Depozitar: Raiffeisen Bank SA România

  • Obiectiv si strategie: Obiectivele fondului sunt concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati ridicate, superioare ratei inflatiei, in conditii de lichiditate ridicata. Politica de investitii a fondului va urmari efectuarea plasamentelor in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, certificate de trezorerie, titluri de stat, contracte report avand ca suport astfel de active. Fondul nu investeste in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert. In scopul imbunatatirii performantei fondului, pana la maxim 40% din active pot fi investite in actiuni tranzactionate sau care urmeaza a fi tranzactionate pe o piata reglementata.

Prezentare administrator fond

Administrator: Patria Asset Management S.A

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 99,83 mil RON, 8,67 mil EUR

Grup administrator: Grupul financiar Patria Bank

Director general administrator: Razvan Pasol

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 037.253.8671

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Patria Bank

Adresa: Soseaua Pipera nr.42, camerele 6 si 8, etaj 7, Sector 2, Bucuresti, Romania