Patria Euro Obligatiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 10,3389 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 luni

  • Depozitar: Raiffeisen Bank SA Rom├ónia

  • Obiectiv si strategie: Obiectivele fondului sunt concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor castiguri superioare dobanzilor bancare in Euro. Pentru indeplinerea obiectivelor fondului, politica de investitii a fondului va urmari plasarea resurselor preponderent in instrumente cu venit fix denominate in Euro si va urmari efectuarea plasamentelor in principal in titluri de stat, obligatiuni (corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre si/sau autoritati publice ale acestora), depozite bancare si alte instrumente ale pietei monetare, si, in mod limitat, in instrumente financiare derivate.

Prezentare administrator fond

Administrator: Patria Asset Management S.A

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 99,83 mil RON, 8,67 mil EUR

Grup administrator: Grupul financiar Patria Bank

Director general administrator: Razvan Pasol

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 037.253.8671

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Patria Bank

Adresa: Soseaua Pipera nr.42, camerele 6 si 8, etaj 7, Sector 2, Bucuresti, Romania