Patria Euro Obligatiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (apr. 2021): 10,0580 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 luni

  • Depozitar: Raiffeisen Bank SA Rom├ónia

  • Obiectiv si strategie: Obiectivele fondului sunt concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor castiguri superioare dobanzilor bancare in Euro. Pentru indeplinerea obiectivelor fondului, politica de investitii a fondului va urmari plasarea resurselor preponderent in instrumente cu venit fix denominate in Euro si va urmari efectuarea plasamentelor in principal in titluri de stat, obligatiuni (corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre si/sau autoritati publice ale acestora), depozite bancare si alte instrumente ale pietei monetare, si, in mod limitat, in instrumente financiare derivate.

Prezentare administrator fond

Administrator: Patria Asset Management S.A

Active totale in administrare (in RON; apr. 2021): 6,40 mil EUR, 45,14 mil RON

Grup administrator: grupul Patria Bank

Director general administrator: Razvan Pasol

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40 372 538 671

Fax: +40 372 007 694

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile Patria Bank

Adresa: Soseaua Pipera, nr.42, camerele 6 si 8, etaj 7, Sector 2, cod postal 020309, Bucuresti, Romania