BRD Simfonia 1

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 43,4505 RON

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca obiectiv stabilitatea din punct de vedere al performantei si lichiditatea ridicata in conditii de expunere limitata la risc. Politica de investitii va urmari plasamente cu preponderenta pe piata instrumentelor cu venit fix, in instrumente de credit pe termen scurt si mediu si/sau in active lichide. In vederea protejarii intereselor investitorilor, fondul se va incadra în cerintele de lichiditate, mentinand minimum 50% din valoarea totala a activelor in instrumente ale pietei monetare si in valori mobiliare emise sau garantate de statul roman sau alt stat membru, de autoriati ale administratiei publice centrale sau locale din Romania sau dintr-un stat membru, precum si depozite sau instrumente ale pietei monetare. Fondul BRD Simfonia nu investeste in actiuni. Cel putin 70% din activele fondului au expunere pe moneda locala (direct sau indirect, prin investitie in instrumente financiare derivate). Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate pentru acoperirea riscului, dar si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.327.2228

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BRD - GSG; sediul BRD Asset Management S.A.I. S.A.; prin serviciul MyBRD Net al BRD - GSG; telefonic pentru clientii BRD considerati clienti Private Banking

Adresa: Str. Dr. Nicolae Staicovici Nr.2, Opera Center II, Etaj 5, Sector 5, Bucuresti, Romania