BRD Orizont 45 EUR

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 24,2255 EUR

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul investitional al fondului este de a realiza o crestere a valorii pe termen lung si, in concordanta cu o schimbare treptata a alocarii activelor, sa ofere o expunere la risc adecvata cu durata tinta si predictibilitate crescuta pe masura ce Fondul se apropie de data tinta (ianuarie 2045). Politica de investitii are in vedere diversificarea portofoliului prin achizitia de active cu scopul reducerii riscului asumat de catre Fond prin dispersia riscului pe mai multe instrumente financiare. Se va urmari mentinerea unui nivel de risc pentru investitorii in Fond care sa fie compatibil cu obiectivele de administrare ale Fondului, cat si cu orizontul de administrare definit in Prospectul fondului. Investitiile Fondului nu sunt limitate la valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare din Romania, fiind vizate si investitii in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, titluri de participare emise de O.P.C si instrumente financiare derivate tranzactionate pe piete reglementate/admise la cota oficiala a unor burse din Uniunea Europeana, Spatiului Economic European sau dintr-un stat tert. Alocarea activelor este una dinamica, care se ajusteaza pe masura ce fondul se apropie de data tinta. Astfel, fondul va avea un profil de risc / randament mai ridicat in primii ani de investitie, cand orizontul investitional este departat, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a avea expunere catre actiuni globale si din Romania. Pe masura ce orizontul de timp pana la data tinta scade, Fondul va creste alocarea catre active cu profil de risc / randament redus, precum obligatiuni si instrumente ale pietei monetare, pentru a reduce riscul pe masura ce Fondul se apropie de data tinta. Pentru limitarea riscului de schimb valutar, Fondul poate efectua operatiuni de hedging valutar pentru Clase. Fondul investeste in instrumente cu posibilitate de crestere si venit.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.327.2228

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BRD - GSG; sediul BRD Asset Management S.A.I. S.A.; prin serviciul MyBRD Net al BRD - GSG; telefonic pentru clientii BRD considerati clienti Private Banking

Adresa: Str. Dr. Nicolae Staicovici Nr.2, Opera Center II, Etaj 5, Sector 5, Bucuresti, Romania