BRD Oportunitati EUR

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 25,3360 EUR

  • Categorie Fond: alte fonduri

  • Durata minima recomandata de investitie: 5 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul Fondului este valorizarea activa a resurselor prin intermediul investitiilor in pietele financiare de actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare, precum si in depozite bancare. In alocarea investitiilor pe alte piete decat in Romania, Fondul va tine cont de marimea si importanta diverselor piete financiare, astfel incât principalele expuneri, vor fi catre pietele mature ca cele din Statele Unite, Europa sau Japonia, dar poate investi si in active cu expunere pe alte piete, in limitele si in conditiile prevazute in Prospectul de emisiune si cu respectarea reglementarilor in vigoare. Politica de investitii are in vedere diversificarea portofoliului prin achizitia de active cu scopul reducerii riscului asumat de catre Fond prin dispersia riscului pe mai multe instrumente financiare. Alocarea strategica (pe termen lung) a Fondului din punctul de vedere al claselor de active este 60% actiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent in actiuni si 40% alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, precum si alte instrumente financiare permise de legislatia in vigoare. Pentru limitarea riscului de schimb valutar, Fondul poate efectua operatiuni de hedging valutar pentru Clase. Fondul investeste in instrumente cu posibilitate de crestere si venit.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.327.2228

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BRD - GSG; sediul BRD Asset Management S.A.I. S.A.; prin serviciul MyBRD Net al BRD - GSG; telefonic pentru clientii BRD considerati clienti Private Banking

Adresa: Str. Dr. Nicolae Staicovici Nr.2, Opera Center II, Etaj 5, Sector 5, Bucuresti, Romania