BRD Euro Simplu

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 25,1119 EUR

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 luna

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul Fondului consta in mobilizarea si plasarea de resurse financiare in depozite bancare, pe piata monetara si a instrumentelor cu venit fix, respectand criterii de lichiditate ridicata si diversificare, avand ca obiectiv obtinerea de venit prin performante financiare stabile. Activele Fondului vor fi investite cu precadere in depozite bancare, instrumente cu venit fix si instrumente monetare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Investitiile Fondului nu sunt limitate la valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare din Romania, fiind vizate si investitii in valori mobiliare si instrumente monetare din Uniunea Europeana, apartinand Spatiului Economic European sau dintr-un stat nonUE membru al G7 (Canada, Japonia si SUA) si Marea Britanie. Fondul nu investeste in actiuni. Cel putin 70% din activele Fondului au expunere pe moneda unica europeana (direct sau prin hedging). Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate pentru acoperirea riscului, dar si pentru realizarea obiectivelor investitionale ale Fondului. Fondul investeste in titluri de participare emise de alte OPCVM si fonduri de investitii alternative (FIA) maximum 10% din activele sale. Fondul investeste in instrumente cu posibilitate de crestere si venit.

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.327.2228

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Unitatile BRD - GSG; sediul BRD Asset Management S.A.I. S.A.; prin serviciul MyBRD Net al BRD - GSG; telefonic pentru clientii BRD considerati clienti Private Banking

Adresa: Str. Dr. Nicolae Staicovici Nr.2, Opera Center II, Etaj 5, Sector 5, Bucuresti, Romania