Fortuna Clasic

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (mart. 2021): 7,8200 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Obiectiv investitional: cresterea de capital in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare ratei inflatiei si dobanzii medii bonificate la depozitele bancare, prin investitii pe piata de capital. Sunt vizate in principal investitiile in actiuni cotate, subevaluate si cu potential de crestere pe termen mediu-lung, si plasamentele in active financiare purtatoare de dobanzi sau care genereaza venituri constante asociate celor din dobanzi. Categorii de instrumente financiare in care investeste fondul: actiuni cotate pe o piata reglementata sau care urmeaza sa intre pe o piata reglementata (pana la maxim 70% din portofoliu), obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, obligatiuni corporative, depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania.

Prezentare administrator fond

Administrator: SAI Broker S.A.

Active totale in administrare (in RON; mart. 2021): 17,08 mil RON

Grup administrator: SSIF Broker Cluj

Director general administrator: Adrian DANCIU

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +40364 260 755

Fax: +40364 780 124

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: SAI Broker S.A.

Adresa: Str. Moţilor nr. 119, et. IV Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, România