FDI Prosper Invest

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 17,8488 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 2 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Obiectiv investitional: cresterea pe termen lung a capitalului prin investitii pe piata de capital, fiind vizate in principal investitiile in actiuni cotate, subevaluate si cu potential de crestere pe termen mediu-lung, si plasamentele in active financiare purtatoare de dobanzi sau care genereaza venituri constante asociate celor din dobanzi. Categorii de instrumente financiare in care investeste fondul: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica central? si locala, depozite bancare, ETF-uri, unitati de fond la alte fonduri de investitii din Romania.

Prezentare administrator fond

Administrator: SAI Broker S.A.

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 15,73 mil RON

Grup administrator: SSIF Broker

Director general administrator: Adrian Danciu

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 0364. 260.755

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: SAI Broker S.A.

Adresa: Str. Motilor Nr. 119, Et. 4, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Romania