BT Index Romania ROTX

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 143,99 mil. RON

Numar total investitori in fond: 3.005

Variatie activ ultima luna
5,45%
Variatie numar investitori ultima luna
12,59%
Intrari/iesiri nete ultima luna
5.918.875 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
46,58%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
65,11%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
25.025.578 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
68,15%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
80,59%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
24.635.558 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
115,26%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
141,75%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
32.794.408 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
66.560.675 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna5,45%12,59%5.918.875 RON
Ultimele 6 luni46,58%65,11%25.025.578 RON
Ultimele 12 luni68,15%80,59%24.635.558 RON
Ultimii 3 ani115,26%141,75%32.794.408 RON
Ultimii 10 ani--66.560.675 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,35
% depozite
12,28
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
12,63
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
90,23
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-2,86
% total alte active
-2,86
% total general
100,00
Activ net mil. RON
143,990
Medie ultimul an
% numerar
0,37
% depozite
11,17
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
11,54
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
88,74
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,28
% total alte active
-0,28
% total general
100,00
Activ net mil. RON
16,595
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,86
% depozite
15,19
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
16,05
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
84,02
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,07
% total alte active
-0,07
% total general
100,00
Activ net mil. RON
33,499
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,3512,280,000,000,000,00 12,63 0,00 90,230,000,00-2,86 -2,86 100,00143,990
medie ultimul an 0,37 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 0,00 88,74 0,00 0,00 -0,28 -0,28 100,0016,595
medie ultimii 5 ani 0,86 15,19 0,00 0,00 0,00 0,00 16,05 0,00 84,02 0,00 0,00 -0,07 -0,07 100,0033,499