BT Index Romania ROTX

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 102,95 mil. RON

Numar total investitori in fond: 1.949

Variatie activ ultima luna
4,81%
Variatie numar investitori ultima luna
7,09%
Intrari/iesiri nete ultima luna
871.230 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
24,30%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
16,50%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
682.105 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
11,14%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
20,23%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
1.776.700 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
59,83%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
82,66%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
9.714.785 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
42.406.327 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna4,81%7,09%871.230 RON
Ultimele 6 luni24,30%16,50%682.105 RON
Ultimele 12 luni11,14%20,23%1.776.700 RON
Ultimii 3 ani59,83%82,66%9.714.785 RON
Ultimii 10 ani--42.406.327 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,35
% depozite
8,43
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
8,78
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
91,39
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,17
% total alte active
-0,17
% total general
100,00
Activ net mil. RON
102,954
Medie ultimul an
% numerar
0,35
% depozite
12,38
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
12,73
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
87,18
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,09
% total alte active
0,09
% total general
100,00
Activ net mil. RON
21,671
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,06
% depozite
14,57
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
15,63
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
84,25
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,12
% total alte active
0,12
% total general
100,00
Activ net mil. RON
33,878
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,358,430,000,000,000,00 8,78 0,00 91,390,000,00-0,17 -0,17 100,00102,954
medie ultimul an 0,35 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 12,73 0,00 87,18 0,00 0,00 0,09 0,09 100,0021,671
medie ultimii 5 ani 1,06 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63 0,00 84,25 0,00 0,00 0,12 0,12 100,0033,878