Piscator Equity Plus

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 25,79 mil. RON

Numar total investitori in fond: 19

Variatie activ ultima luna
6,94%
Variatie numar investitori ultima luna
5,56%
Intrari/iesiri nete ultima luna
939.000 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
34,11%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
35,71%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
4.641.800 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
34,14%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
46,15%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
4.646.800 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
25,31%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
137,50%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-197.152 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
270,66%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
216,67%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
18.686.068 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna6,94%5,56%939.000 RON
Ultimele 6 luni34,11%35,71%4.641.800 RON
Ultimele 12 luni34,14%46,15%4.646.800 RON
Ultimii 3 ani25,31%137,50%-197.152 RON
Ultimii 10 ani270,66%216,67%18.686.068 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,08
% depozite
30,82
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
30,90
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
69,02
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,08
% total alte active
0,08
% total general
100,00
Activ net mil. RON
25,794
Medie ultimul an
% numerar
0,15
% depozite
30,46
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
5,96
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
36,56
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
64,15
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,71
% total alte active
-0,71
% total general
100,00
Activ net mil. RON
24,881
Medie ultimii 5 ani
% numerar
0,75
% depozite
24,55
% titluri de stat
2,06
% obligatiuni de stat
3,92
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
31,28
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
68,31
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,41
% total alte active
0,41
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,829
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,0830,820,000,000,000,00 30,90 0,00 69,020,000,000,08 0,08 100,0025,794
medie ultimul an 0,15 30,46 0,00 5,96 0,00 0,00 36,56 0,00 64,15 0,00 0,00 -0,71 -0,71 100,0024,881
medie ultimii 5 ani 0,75 24,55 2,06 3,92 0,00 0,00 31,28 0,00 68,31 0,00 0,00 0,41 0,41 100,0014,829