Certinvest Obligatiuni

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 35,2800 RON

  • Categorie Fond: fonduri de obligatiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 1 an

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor pe pietele financiare pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare plasamentelor individuale. Politica de investitii adoptata de Fond consta in dispersia riscului pe mai multe sectoare economice, fara limite geografice sau de alta natura. Fondul Deschis de Investitii Certinvest Obligatiuniisi propune sa imbine rentabilitatea caracteristica instrumentelor financiare cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni etc.) cu performantele altor active, in limita politicii de plasament, fiind un instrument dinamic de economisire si investire pentru investitori.Fondul nu investeste in actiuni.

Prezentare administrator fond

Administrator: CERTINVEST

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 33,89 mil RON

Grup administrator: Societate independenta de administrare a investitiilor

Director general administrator: Horia Gusta

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.203.1400

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: SAI Certinvest; online - https://www.investonline.ro/; prin telefon

Adresa: Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 10, Biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania