Piscator Equity Plus

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 19,27 mil. RON

Numar total investitori in fond: 13

Variatie activ ultima luna
3,68%
Variatie numar investitori ultima luna
0,00%
Intrari/iesiri nete ultima luna
0 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-2,50%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
0,00%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-930.239 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-14,39%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
44,44%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-4.863.952 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
42,43%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
62,50%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-165.842 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
21.062.435 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna3,68%0,00%0 RON
Ultimele 6 luni-2,50%0,00%-930.239 RON
Ultimele 12 luni-14,39%44,44%-4.863.952 RON
Ultimii 3 ani42,43%62,50%-165.842 RON
Ultimii 10 ani--21.062.435 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,16
% depozite
9,90
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
23,49
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
33,55
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
66,45
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,00
% total alte active
0,00
% total general
100,00
Activ net mil. RON
19,266
Medie ultimul an
% numerar
0,15
% depozite
23,37
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
15,39
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
38,90
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
60,32
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,78
% total alte active
0,78
% total general
100,00
Activ net mil. RON
19,448
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,87
% depozite
26,13
% titluri de stat
2,06
% obligatiuni de stat
3,53
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
33,59
% fonduri de investitii
0,00
% actiuni listate
65,76
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,65
% total alte active
0,65
% total general
100,00
Activ net mil. RON
14,885
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,169,900,0023,490,000,00 33,55 0,00 66,450,000,000,00 0,00 100,0019,266
medie ultimul an 0,15 23,37 0,00 15,39 0,00 0,00 38,90 0,00 60,32 0,00 0,00 0,78 0,78 100,0019,448
medie ultimii 5 ani 1,87 26,13 2,06 3,53 0,00 0,00 33,59 0,00 65,76 0,00 0,00 0,65 0,65 100,0014,885