Raiffeisen Euro Plus

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.739,40 mil. RON

Numar total investitori in fond: 8.643

Variatie activ ultima luna
-0,93%
Variatie numar investitori ultima luna
-1,06%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-30.834.073 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
5,98%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-1,39%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
42.305.557 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
6,51%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-7,51%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-9.217.561 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-20,85%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-34,82%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-608.169.981 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
719,90%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
1,62%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
203.600.572 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna-0,93%-1,06%-30.834.073 RON
Ultimele 6 luni5,98%-1,39%42.305.557 RON
Ultimele 12 luni6,51%-7,51%-9.217.561 RON
Ultimii 3 ani-20,85%-34,82%-608.169.981 RON
Ultimii 10 ani719,90%1,62%203.600.572 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,64
% depozite
19,16
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
61,98
% obligatiuni municipale
0,61
% obligatiuni corporative
18,27
% total plasamente cu venit fix
100,66
% fonduri de investitii
2,98
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,01
% contracte report
-3,48
% alte active
-0,14
% total alte active
-3,63
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.739,402
Medie ultimul an
% numerar
1,61
% depozite
22,48
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
56,70
% obligatiuni municipale
0,63
% obligatiuni corporative
21,44
% total plasamente cu venit fix
102,86
% fonduri de investitii
3,30
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,05
% contracte report
-6,32
% alte active
0,11
% total alte active
-6,16
% total general
100,00
Activ net mil. RON
228,993
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,17
% depozite
25,65
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
55,30
% obligatiuni municipale
0,32
% obligatiuni corporative
19,90
% total plasamente cu venit fix
102,35
% fonduri de investitii
2,66
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
-4,80
% alte active
-0,23
% total alte active
-5,00
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.258,884
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,6419,160,0061,980,6118,27 100,66 2,98 0,00-0,01-3,48-0,14 -3,63 100,001.739,402
medie ultimul an 1,61 22,48 0,00 56,70 0,63 21,44 102,86 3,30 0,00 0,05 -6,32 0,11 -6,16 100,00228,993
medie ultimii 5 ani 1,17 25,65 0,00 55,30 0,32 19,90 102,35 2,66 0,00 0,02 -4,80 -0,23 -5,00 100,001.258,884