PENSIA MEA

Pensie privata facultativa (pilon III)

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 19,4340 lei

  • Categorie Fond: Pensie privata facultativa (pilon III)

  • Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul fondului este obtinerea de performante ridicate pe termen lung are sa genereze cresterea activelor prin investitii in piata financiara, bancara si de capital, cu scopul declarat al obtinerii unor venituri suplimentare la varsta pensionarii. Riscul asumat de fond va fi administrat rin diversificarea pe clase de active si pe regiuni geografice, astfel incat participantii sa beneficieze de oportunitatile de pe pietele pe care fondul este prezent. Strategia de investitii isi propune sa imbine rentabilitatea caracteristica instrumentelor financiare cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni, etc)cu performantele altor tipuri de active in limitele investitionale. Detalii suplimentare cu privire la obiective si strategie pot fi gasite in prospectul fondului.

Prezentare administrator fond

Administrator: BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 137,48 mil RON

Grup administrator: Grup Banca Transilvania

Director general administrator: Corina Cucoli

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +4 021 203 84 00 / +4 0

Fax: contact@certinvestpensii

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA

Adresa: Strada Buzesti nr.75-77, etaj 10, Biroul nr.2, sector 1, Bucuresti.