NN

Pensie privata obligatorie (pilon II)

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 26,8973 lei

  • Categorie Fond: Pensie privata obligatorie (pilon II)

  • Depozitar: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

  • Obiectiv si strategie: Obiectivul Fondului este cresterea pe termen lung a capitalului investit,in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii private. Acest obiectiv va fi urmarit prin investireaintr-o structura mixta de clase de active cu profile diferite de risc si performanta, precum si prin diversificarea prudentiala atatintre clasele de active, cat siin interiorul acestora,in limitele prevazute de Lege. Detalii suplimentare cu privire la obiective si strategie pot fi gasite in prospectul fondului.

Prezentare administrator fond

Administrator: NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 30.758,46 mil RON

Grup administrator: Grup Nationale-Nederlanden (NN)

Director general administrator: Andreea Pipernea

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: +4021 410 97 46

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Adresa: Str. Costache Negri, numarul 1-5, etaj 2-3, sectorul 5, Bucuresti, cod postal numarul 050552