FDI PLUS INVEST

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 16,7964 RON

  • Categorie Fond: fonduri diversificate

  • Durata minima recomandata de investitie: 3 ani

  • Depozitar: BRD - GSG

  • Obiectiv si strategie: Obiectiv investitional: protejarea capitalurilor investite de efectul de erodare indus de catre inflatie pe termen lung prin investitii in active financiare purtatoare de dobanzi sau care genereaza venituri constante asociate celor din dobanzi si investitii in active financiare subevaluate cu potential de crestere pe termen lung. Obiectiv de performanta: rata inflatiei + 5 puncte procentuale pe an. Categorii de instrumente financiare in care investeste Fondul: actiuni, obligatiuni emise de institutii de credit si corporative, obligatiuni si titluri de creanta emise sau garantate de administratia publica centrala si locala, depozite bancare, alte instrumente financiare cu venit fix, organisme de plasament colectiv, alte organisme de plasament care atrag in mod public sau privat resurse financiare.

Prezentare administrator fond

Administrator: SAI Muntenia Invest SA

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 1,74 mil RON

Grup administrator: SIF Muntenia

Director general administrator: Gheorghe Danut Porumb (presedinte)

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.387.3210

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: SAI Muntenia Invest SA

Adresa: Splaiul Unirii Nr.16, Sector 4, Bucuresti, Romania