Active Dinamic

Prezentare fond

  • Valoare unitate de investitie (oct. 2022): 5,2471 RON

  • Categorie Fond: fonduri de actiuni

  • Durata minima recomandata de investitie: 9 luni

  • Depozitar: UniCredit Bank

  • Obiectiv si strategie: Fondul are ca unic scop mobilizarea economiilor banesti printr-o oferta publica continua de unitati de fond si investirea acestor resurse pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale. Fondul realizeaza plasamente in mod preponderent in active cu un grad de risc ridicat, precum actiunile sau titlurile de participare emise de alte fonduri de investitii dar si in instrumentele financiare derivate tranzactionate, depozite bancare. Fondul isi propune sa fie o alternativa de investitii pe termen mediu si lung, urmarind investirea in acele instrumente financiare care prezinta cea mai mare probabilitate de a oferi un randament sporit pe termen mediu, in limitele impuse de reglementarile legale in vigoare.

Prezentare administrator fond

Administrator: Swiss Capital Asset management

Active totale in administrare (in RON; oct. 2022): 16,16 mil RON

Grup administrator: SSIF Swiss Capital

Director general administrator: Valeria Avram

Contacte administrator si modalitate de investitie

Telefon: 021.408.4225

Fax: [email protected]

Pentru a investi in acest fond te invitam sa te prezinti la unul din sediile distribuitorului acestuia sau sa afli informatii suplimentare din procedura de distributie: Swiss Capital Asset management

Adresa: Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Offices Romana, Sector 1, Bucuresti, Romania