Raiffeisen Euro Plus

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.780,19 mil. RON

Numar total investitori in fond: 8.548

Variatie activ ultima luna
0,42%
Variatie numar investitori ultima luna
-0,40%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-2.096.551 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
5,56%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-1,71%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
69.949.678 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
10,95%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-4,64%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
50.184.771 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-16,28%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-32,98%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-513.099.482 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
672,40%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-6,70%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
209.756.218 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna0,42%-0,40%-2.096.551 RON
Ultimele 6 luni5,56%-1,71%69.949.678 RON
Ultimele 12 luni10,95%-4,64%50.184.771 RON
Ultimii 3 ani-16,28%-32,98%-513.099.482 RON
Ultimii 10 ani672,40%-6,70%209.756.218 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
1,20
% depozite
17,52
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
63,14
% obligatiuni municipale
0,57
% obligatiuni corporative
18,05
% total plasamente cu venit fix
100,48
% fonduri de investitii
4,04
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
-0,02
% contracte report
-3,84
% alte active
-0,65
% total alte active
-4,51
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.780,191
Medie ultimul an
% numerar
1,75
% depozite
20,24
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
58,13
% obligatiuni municipale
0,61
% obligatiuni corporative
19,70
% total plasamente cu venit fix
100,42
% fonduri de investitii
3,14
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,05
% contracte report
-3,33
% alte active
-0,27
% total alte active
-3,56
% total general
100,00
Activ net mil. RON
229,903
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,21
% depozite
25,21
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
55,45
% obligatiuni municipale
0,35
% obligatiuni corporative
20,14
% total plasamente cu venit fix
102,36
% fonduri de investitii
2,73
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
-4,90
% alte active
-0,21
% total alte active
-5,09
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.355,011
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi1,2017,520,0063,140,5718,05 100,48 4,04 0,00-0,02-3,84-0,65 -4,51 100,001.780,191
medie ultimul an 1,75 20,24 0,00 58,13 0,61 19,70 100,42 3,14 0,00 0,05 -3,33 -0,27 -3,56 100,00229,903
medie ultimii 5 ani 1,21 25,21 0,00 55,45 0,35 20,14 102,36 2,73 0,00 0,02 -4,90 -0,21 -5,09 100,001.355,011