Raiffeisen Euro Plus

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 1.721,01 mil. RON

Numar total investitori in fond: 8.733

Variatie activ ultima luna
2,05%
Variatie numar investitori ultima luna
0,41%
Intrari/iesiri nete ultima luna
28.729.051 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
5,01%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
-2,29%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
3.121.345 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
-23,13%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
-20,99%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-548.538.407 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
-23,38%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
-35,51%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
-667.474.557 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
825,84%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
11,82%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
215.126.659 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna2,05%0,41%28.729.051 RON
Ultimele 6 luni5,01%-2,29%3.121.345 RON
Ultimele 12 luni-23,13%-20,99%-548.538.407 RON
Ultimii 3 ani-23,38%-35,51%-667.474.557 RON
Ultimii 10 ani825,84%11,82%215.126.659 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
1,45
% depozite
20,29
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
59,21
% obligatiuni municipale
0,61
% obligatiuni corporative
18,40
% total plasamente cu venit fix
99,96
% fonduri de investitii
2,15
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,03
% contracte report
-2,02
% alte active
-0,12
% total alte active
-2,11
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.721,008
Medie ultimul an
% numerar
2,20
% depozite
23,41
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
56,38
% obligatiuni municipale
0,62
% obligatiuni corporative
21,96
% total plasamente cu venit fix
104,57
% fonduri de investitii
3,34
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,05
% contracte report
-8,11
% alte active
0,16
% total alte active
-7,90
% total general
100,00
Activ net mil. RON
225,830
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,15
% depozite
26,04
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
55,13
% obligatiuni municipale
0,30
% obligatiuni corporative
19,67
% total plasamente cu venit fix
102,29
% fonduri de investitii
2,61
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
-4,69
% alte active
-0,23
% total alte active
-4,90
% total general
100,00
Activ net mil. RON
1.194,095
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi1,4520,290,0059,210,6118,40 99,96 2,15 0,000,03-2,02-0,12 -2,11 100,001.721,008
medie ultimul an 2,20 23,41 0,00 56,38 0,62 21,96 104,57 3,34 0,00 0,05 -8,11 0,16 -7,90 100,00225,830
medie ultimii 5 ani 1,15 26,04 0,00 55,13 0,30 19,67 102,29 2,61 0,00 0,02 -4,69 -0,23 -4,90 100,001.194,095