FDI Prosper Invest

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 5,21 mil. RON

Numar total investitori in fond: 27

Variatie activ ultima luna
4,87%
Variatie numar investitori ultima luna
3,85%
Intrari/iesiri nete ultima luna
3.884 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-4,00%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
3,85%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-13.808 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
9,18%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
12,50%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
-4.171 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
29,31%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
237,50%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
221.075 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
-
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
-
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
3.443.853 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna4,87%3,85%3.884 RON
Ultimele 6 luni-4,00%3,85%-13.808 RON
Ultimele 12 luni9,18%12,50%-4.171 RON
Ultimii 3 ani29,31%237,50%221.075 RON
Ultimii 10 ani--3.443.853 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
0,11
% depozite
9,32
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
11,17
% obligatiuni corporative
8,36
% total plasamente cu venit fix
28,96
% fonduri de investitii
8,01
% actiuni listate
62,86
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,16
% total alte active
0,16
% total general
100,00
Activ net mil. RON
5,211
Medie ultimul an
% numerar
0,36
% depozite
13,63
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
11,18
% obligatiuni corporative
6,32
% total plasamente cu venit fix
31,48
% fonduri de investitii
8,14
% actiuni listate
60,25
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,13
% total alte active
0,13
% total general
100,00
Activ net mil. RON
3,500
Medie ultimii 5 ani
% numerar
1,55
% depozite
15,88
% titluri de stat
0,00
% obligatiuni de stat
0,00
% obligatiuni municipale
9,49
% obligatiuni corporative
4,00
% total plasamente cu venit fix
30,93
% fonduri de investitii
8,68
% actiuni listate
60,50
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
-0,10
% total alte active
-0,10
% total general
100,00
Activ net mil. RON
4,317
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi0,119,320,000,0011,178,36 28,96 8,01 62,860,000,000,16 0,16 100,005,211
medie ultimul an 0,36 13,63 0,00 0,00 11,18 6,32 31,48 8,14 60,25 0,00 0,00 0,13 0,13 100,003,500
medie ultimii 5 ani 1,55 15,88 0,00 0,00 9,49 4,00 30,93 8,68 60,50 0,00 0,00 -0,10 -0,10 100,004,317