BRD Global Clasa A

Dimensiunea fondului si investitorii sai

Activ net total fond: 11,39 mil. RON

Numar total investitori in fond: 356

Variatie activ ultima luna
2,76%
Variatie numar investitori ultima luna
0,85%
Intrari/iesiri nete ultima luna
-76.573 RON
Variatie activ ultimele 6 luni
-0,63%
Variatie numar investitori ultimele 6 luni
4,09%
Intrari/iesiri nete ultimele 6 luni
-291.295 RON
Variatie activ ultimele 12 luni
31,20%
Variatie numar investitori ultimele 12 luni
71,98%
Intrari/iesiri nete ultimele 12 luni
2.610.714 RON
Variatie activ ultimii 3 ani
52,26%
Variatie numar investitori ultimii 3 ani
235,85%
Intrari/iesiri nete ultimii 3 ani
3.291.376 RON
Variatie activ ultimii 10 ani
425,22%
Variatie numar investitori ultimii 10 ani
17.700,00%
Intrari/iesiri nete ultimii 10 ani
6.958.607 RON
PerioadaVariatie activVariatie numar investitoriIntrari/iesiri nete
Ultima luna2,76%0,85%-76.573 RON
Ultimele 6 luni-0,63%4,09%-291.295 RON
Ultimele 12 luni31,20%71,98%2.610.714 RON
Ultimii 3 ani52,26%235,85%3.291.376 RON
Ultimii 10 ani425,22%17.700,00%6.958.607 RON

Structura investitiilor fondului

La zi
% numerar
5,79
% depozite
7,07
% titluri de stat
7,10
% obligatiuni de stat
9,48
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
29,44
% fonduri de investitii
70,56
% actiuni listate
0,00
% instrumente derivate
0,00
% contracte report
0,00
% alte active
0,00
% total alte active
0,00
% total general
100,00
Activ net mil. RON
11,392
Medie ultimul an
% numerar
9,89
% depozite
11,42
% titluri de stat
5,98
% obligatiuni de stat
3,69
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
30,98
% fonduri de investitii
58,29
% actiuni listate
12,61
% instrumente derivate
0,04
% contracte report
0,00
% alte active
-1,91
% total alte active
-1,87
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2,427
Medie ultimii 5 ani
% numerar
5,15
% depozite
7,19
% titluri de stat
3,00
% obligatiuni de stat
0,74
% obligatiuni municipale
0,00
% obligatiuni corporative
0,00
% total plasamente cu venit fix
16,07
% fonduri de investitii
11,79
% actiuni listate
71,04
% instrumente derivate
0,02
% contracte report
0,00
% alte active
1,08
% total alte active
1,10
% total general
100,00
Activ net mil. RON
2,615
 Numerar%Depozite% Titluri de stat%Obligatiuni de stat%Obligatiuni municipale%Obligatiuni corporative%Total plasamente cu venit fix%Fonduri de investitii%Actiuni listate%Instrumente derivate%Contracte report%Alte active%Total alte active%Total general%Activ netmil. RON
la zi5,797,077,109,480,000,00 29,44 70,56 0,000,000,000,00 0,00 100,0011,392
medie ultimul an 9,89 11,42 5,98 3,69 0,00 0,00 30,98 58,29 12,61 0,04 0,00 -1,91 -1,87 100,002,427
medie ultimii 5 ani 5,15 7,19 3,00 0,74 0,00 0,00 16,07 11,79 71,04 0,02 0,00 1,08 1,10 100,002,615